Colofon

Conform § 5 TMG

Yuneec Europe GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 4
24568 Kaltenkirchen

Vertegenwoordigd door
Directeur: Wenyan Jiang

Telefoon: +49 (0) 4191 93 26 0
Telefax: +49 (0) 4191 88 407
E-Mail: eucs@yuneec.com
Internetadres: www.yuneec.com

Geregistreerd

Ingeschreven in handelsregister
Registernummer: HRB 131190
Registrerende instantie: Hamburg

BTW-identifcatienummer conform §27 a Umsatzsteuergesetz
DE 294516718

Uitsluiting aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud aanvaarden wij evenwel geen aansprakelijkheid. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten evenwel niet verplicht verstrekte of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te onderzoeken die betrekking heeft op wederrechtelijke activiteiten. Dit laat onze verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie overeenkomstig algemene wetgeving onverlet. Aansprakelijkheid in dezen kan evenwel pas ontstaan vanaf het tijdstip waarop wij op de hoogte raken van een concrete schending van het recht. Wij zullen de desbetreffende inhoud in dat geval meteen verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Bijgevolg aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud van gelinkte pagina's is de desbetreffende aanbieder of exploitant aansprakelijk. De gelinkte pagina's worden bij het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen. Ten tijde van de controle hebben wij geen wederrechtelijke inhoud aangetroffen. Van ons kan evenwel niet verlangd worden dat wij de inhoud van de gelinkte pagina's doorlopend controleren zonder concrete aanleiding daartoe in de zin van een mogelijke schending. Wij zullen de links evenwel direct verwijderen zodra deze ons ter kennis komt.

Auteursrecht
Op de door de exploitant van deze website opgestelde dan wel gebruikte inhoud en werken is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor particulier en niet-commercieel gebruik. Ten aanzien van inhoud op deze site die niet is opgesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangemerkt, Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, verzoeken we u contact met ons op te nemen. Indien blijkt dat er inderdaad inbreuk wordt gemaakt op rechten, zullen wij de desbetreffende inhoud direct verwijderen.